Van werkdruk naar werkgeluk!

VAN WERKSTRESS NAAR WERKPLEZIER!

Coaching

Vormen van coaching

Coachvoorstel op maat

N-Mrii Stress & Performance Solutions biedt diverse vormen van coaching aan zoals stress- burn-out coaching, persoonlijke effectiviteitscoaching, talent en leiderschapscoaching en teamcoaching.

Voorafgaand aan een coachtraject vindt vrijblijvend een intakegesprek plaats van ongeveer een uur. Tijdens dit gesprek wordt de huidige en gewenste situatie besproken. Vervolgens wordt een coachvoorstel op maat gemaakt gebaseerd op de huidige situatie, de voorlopige coachdoelen en de te ontwikkelen competenties. Ook voor teamcoaching en teamontwikkeling brengt Anne-Marie op basis van een intake een op maat gemaakt voorstel uit.

Indien coachgesprekken plaatsvinden op locatie worden reiskosten, reistijd en accommodatiekosten doorberekend. 

Het coachtraject

De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van een coachtraject.

  • Intakegesprek (1 - 1,5 uur) (vrijblijvend en kosteloos)
  • Uitwerken voorlopige analyse en coachdoel (indien gewenst opstellen van een meetlat vertaald naar te ontwikkelen competenties en concreet gedrag)
  • Opstellen functionele analyse en definitief coachdoel
  • Afnemen testen en uitwerken testresultaten
  • Voorbereiden coachgesprekken 
  • Doornemen reflectieverslagen

Indien gewenst:

  • Opstellen evaluatie coachtraject ten behoeve van coachee
  • Uitzetten 360-graden feedback en geanonimiseerd verwerken van de resultaten
  • Afrondend gesprek tussen werkgever, coachee en coach

Doe de Work / Flow Scan

Wil jij weten waar je staat op de lijn burn-out versus bevlogenheid?

Doe dan de Work / Flow Scan

Of de Training 'Flow op het werk'.

Ervaringen van coachees

'Anne-Marie confronteert op een respectvolle manier. Ze legt meteen de vinger op de zere plek. Tijdens het intakegesprek hield ze me een spiegel voor waardoor mijn besluit voor haar te kiezen meteen vast stond.' (adviseur)  

'De teamcoachingsdag van Anne-Marie was ontzettend leerzaam. Heb in 20 jaar onderwijs al verscheidende cursussen mee mogen maken. Vaak goedbedoeld, vaak na afloop aardig, maar erg veel hebben we er niet van opgestoken. Was te vaak de conclusie. Zo niet deze bijeenkomst.... Anne-Marie heeft een zeer duidelijke, adequate aanpak. Ze heeft direct door wat er speelde in het team, wie ze moet aansporen en wie ze moet dekselen. Ik heb zelden iemand meegemaakt die dit zo snel doorheeft en hier dan ook daadwerkelijk direct mee aan de slag gaat. Zeer natuurlijk wordt dit verweven in het proces dat ze voor ogen heeft. Wat een mensenkennis, wat een kennis van zaken en wat een directe aanpak. Daar houd ik van. Iedereen in het team was het er na afloop over eens dat dit een zeer leerzame dag was geweest. Waar ze als team mee verder konden. Mezelf incluis.' (docent)

 
Opbellen
E-mail