Van werkdruk naar werkgeluk!

VAN WERKSTRESS NAAR WERKPLEZIER!

Team Strategie Sessie

Waarom een Team Strategie Sessie?

Elke 3 jaar is het goed om de koers van het team opnieuw te bepalen. Een bedrijf dat nieuwe producten ontwikkelt, een team waarvan de klantenkring in korte tijd verandert of een organisatie waar de verkoop-, les- of zorgmethoden aangepast worden. Stil staan bij de GAP tussen de huidige situatie en de gewenste situatie in de toekomst. Soms omdat het noodzakelijk is, soms omdat er kansen zijn die je als organisatie niet wilt en kunt laten schieten. 

Tijdens de Team Strategie Sessie wordt hierbij stil gestaan en nagedacht over de te varen koers. De vertaalslag van het strategisch plan naar een operationeel plan, dat gedragen wordt door het team, is een essentieel onderdeel.

Wat levert een Team Strategie Sessie op?

 • Krachtig geformuleerde koers voor het team
 • SMART uitgewerkte doelen
 • Efficiënte werkprocessen en werkverdeling
 • Commitment en draagvlak van het team
 • Effectieve samenwerking
 • Hogere resultaten
 • Meer werkplezier
 • Hogere medewerker betrokkenheid
 • Borging managementsturing
 • Kort cyclische stuurinstrumenten
 • Ontwikkeling van teamcompetenties

Uit welke onderdelen bestaat de Team Strategie Sessie? 

 1. Intakegesprek met het management/leidinggevende waarin de huidige resultaten worden besproken en de (nieuwe) gewenste koers van het team
 2. Het formuleren van een ambitie en een strategisch plan
 3. Het maken van de vertaalslag naar de operationele jaarplanning op teamniveau

Voor wie is de Team Strategie Sessie bedoeld? 

De leidinggevende met zijn of haar team.

Ervaringen van andere organisaties lezen?

 
Opbellen
E-mail