Van werkdruk naar werkgeluk!

VAN WERKSTRESS NAAR WERKPLEZIER!

Stress Strategie Sessie

Waarom een Stress Strategie Sessie? 

Werkdruk en werkstress staan veelal niet hoog op de agenda van de directie en het management van organisaties. Toch zijn werkgeluk en werkplezier belangrijk. Bevlogen medewerkers zijn bevlogen medewerkers. Ze hebben plezier in hun werk en worden gesteund in hun uitdagingen met als gevolg dat ze beter presteren.

Wat zijn de gevolgen van werkdruk en stress?

Medewerkers die 'lijden' onder werkdruk en stress hebben minder werkplezier, behalen lagere resultaten, leveren slechtere kwaliteit, zorgen voor minder tevreden klanten en gaan minder goede relaties aan.

Stress is niet alleen vervelend voor de medewerker en de collega's, ook zorgt het voor extra kosten voor de organisatie vanwege tijdverlies, herstelacties en onvrede. 

Hierbij moeten de gevolgen van presentisme niet onderschat worden. Hierbij is de medewerker wel aan het werk terwijl hij eigenlijk 'ziek' is met productieverlies tot gevolg.


Wat levert de Stress Strategie Sessie op? 

 • Inzicht in werkdruk en werkstress binnen de organisatie
 • Inzicht in werkdruk en werkstress binnen de organisatie
 • Bewustwording van de kosten van werkdruk en de baten van werkgeluk
 • Sneller herkennen van stresssignalen
 • Eigenaarschap van de medewerker bij het hanteren van zijn of haar werkdruk en werkstress
 • Invloed van het management in de oplossing van werkdruk en werkstress
 • Bespreekbaar maken van stressvolle situaties met medewerkers en teams
 • Tijdig ingrijpen op individueel of teamniveau bij werkstress
 • Effectief begeleiden van medewerkers met (tijdelijk) hogere werkdruk of werkstress
 • Voorstellen om werkdruk en werkstress terug te dringen
 • Voorstellen om werkgeluk en werkplezier te bevorderen

Uit welke onderdelen bestaat de Stress Strategie Sessie?

 1. Een analyse van resultaten van eerder onderzoek (zoals een medewerkerstevredenheidsonderzoek)
 2. Een strategische sessie met directie en management over werkdruk en werkstress binnen de organisatie van een halve of hele dag.
 3. Een plan van aanpak om werkdruk en werkstress binnen de organisatie aan te pakken en werkgeluk en werkplezier te bevorderen.
Voor wie is de Stress Strategie Sessie bedoeld? 
Directie, management, staf en leidinggevenden. OR- of MR-leden en een delegatie van medewerkers kunnen eveneens deelnemen.

Ervaringen van andere organisaties lezen?

Onderwerp nodig voor een heidag?

Kies dan voor een Stress Strategie Sessie!
 
Opbellen
E-mail