Van werkdruk naar werkgeluk!

VAN WERKSTRESS NAAR WERKPLEZIER!

Sessie Waarderend Leiderschap

Waarom een Sessie Waarderend Leiderschap?

Tijdens een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan blijken dat medewerkers zeer bevlogen zijn bij hun baan maar dat ze zich minder gewaardeerd voelen door het management van de organisatie. Een bevlogen medewerker raakt niet snel burn-out. Op het moment dat de communicatie als niet goed wordt ervaren en medewerkers zich niet gezien en erkend voelen voor hun bijdrage, is dat een signaal dat serieus genomen moet worden.

Een tevreden medewerker is niet altijd een betrokken medewerker. Er zit een belangrijk verschil tussen tevreden en betrokken.

Een tevreden collega is blij met zijn salaris, zijn baan en de organisatie waarin hij werkt. Hij zal geen initiatieven ontplooien om zijn huidige situatie te veranderen. Waarom zou hij ook?

Een betrokken collega daarentegen is niet alleen blij met zijn werk. Hij neemt verantwoordelijkheid en draagt graag bij aan het succes van de organisatie. Hij voelt zich betrokken bij de visie, missie én de organisatiewaarden. Betrokken medewerkers vinden het slagen van de organisatie belangrijk en zijn bereid om daarvoor alles te doen. Hun inzet gaat verder dan die van de tevreden collega.

Tijdens de Strategie Sessie over Waarderend Leiderschap ligt de focus op het waarderen van medewerkers en het erkennen van hun bijdrage in de organisatie. De vraag 'Hoe zorg je ervoor dat je betrokken medewerkers hebt en houdt?' wordt onderzocht.

Wat levert een Sessie Waarderend Leiderschap op?

  • Betrokken medewerkers
  • Makkelijker aantrekken en binden van medewerkers
  • Authentiek leiderschap
  • Positieve werksfeer
  • Effectieve samenwerking
  • Hogere resultaten
  • Meer werkplezier

Uit welke onderdelen bestaat de Sessie Waarderend Leiderschap? 

  1. Intakegesprek met de directeur of voorzitter van het managementteam waarin het huidig leiderschap wordt besproken en de gewenste HR-koers van het managementteam.
  2. Het onderzoeken van de huidige situatie en formuleren van een ambitie en concreet doel voor waarderend leiderschap.
  3. Het uitwerken van een concrete acties voor een bepaalde periode.

De Strategie Sessie kan worden vervolgd door een training over waarderend leiderschap.

Voor wie is de Sessie Waarderend Leiderschap bedoeld? 

Directie en managementteams

Ervaringen van andere organisaties lezen?

 
Opbellen
E-mail