Van werkdruk naar werkgeluk!

VAN WERKSTRESS NAAR WERKPLEZIER!

Ervaringen van organisaties

De heer Hans Hupperetz, Headmaster van Scholengemeenschap Sophianum Gulpen

Anne Marie heeft op basis van het meeste recente medewerkers-tevredenheid-onderzoek voor het Sophianum een traject uitgezet om te komen tot een stressreductie onder de medewerkers. Het traject heeft geleid tot concrete plannen van aanpak met realistische doelstellingen. We hebben de samenwerking met Anne Marie als zeer positief ervaren. De inhoudelijke voorbereiding was zeer degelijk en ze hield hierbij goed de wensen van de klant in de gaten. Ze weet een groep te prikkelen en aan te zetten tot nadenken. Haar werkwijze is flexibel, effectief, doordacht en resultaatgericht en in haar optreden is ze open en direct. Tijdens de bijeenkomsten met verschillende groepen medewerkers toonde Anne Marie zich een goed luisteraar en scherp analist en kwamen de verschillende drijfveren, onderliggende gedachten en verschillen goed naar boven. Anne Marie kan goed wegblijven van de oplossing en laat de deelnemers daar zelf mee stoeien.
We kijken als organisatie terug op een zeer geslaagd en waardevol traject waarbij we zeker stappen kunnen maken. Anne Marie bedankt en wij bevelen haar op basis van onze ervaringen van harte aan!

Ervaringen van een aantal deelnemers

Veel duidelijkheid gekregen over werkdruk en stress. Ook gerelateerd aan het Sophianum. Iedereen ervaart stress en werkdruk anders. Relatie en communicatie in relatie tot werkdruk is een nieuw inzicht voor mij. Prima opbouw van de dag en volledig plan van aanpak. Trainer: Prima. Duidelijk, beweegt mee met de groep. Bekwaam.‘

‘Wist niet goed wat ik ervan moest verwachten. Het heeft meer gebracht dan ik verwachtte. Relaties met teamleden superbelangrijk. Oprecht geïnteresseerd zijn. De sessie was heel duidelijk en goed te volgen. Ik ben zeer tevreden over de trainer. Ze heeft een zeer aangename toon van vertellen. Veel herkenning.’

‘Ik heb meer inzicht gekregen in de facetten van werkdruk en werkstress. De relatie is een hele belangrijke factor is om werkdruk/stress te voorkomen. Ik ben heel tevreden 8 over het programma en ook heel tevreden over de trainer.’

‘Ik wilde meer inzicht krijgen in ‘wat is werkdruk?’ en ‘hoe krijg je werkdruk? Dat is zeker ingelost. Werkdruk is te managen. Zinvolle bijeenkomst. Opbouw is prima. Trainer luistert goed. Analytisch scherp. Luchtig.’

Mevrouw Jolanda Rikers, Directeur/ Bestuurder van Kinder Opvang Kerkrade

"We zijn al enkele jaren bezig met het verlagen van de werkdruk bij onze medewerkers, maar krijgen daar onvoldoende grip op. Onlangs heeft Anne-Marie op een zeer bevlogen wijze ons op een nieuwe hoogte gebracht. In een zeer interactieve maar vooral deskundige wijze zijn we aan de slag gegaan. Anne-Marie is een wandelende bibliotheek van kennis die ons telkens weer goed van pas kwam. Daar blijft het niet bij want van onze input maakt zij een plan van aanpak waarmee we zeker aan de slag kunnen.

Zeer tevreden kijken we terug op een inspirerende en productieve bijeenkomst. Ik ben ervan overtuigd dat we nu echte stappen vooruit kunnen maken. Heel erg bedankt Anne-Marie."  

Eye-openers bij deelnemers

"Goed dat je ons nogmaals het inzicht gaf wat stress verhogend werkt. Dat zet je toch aan het denken. Ik vond alle onderdelen interessant. Leuk dat we veel aan het werk waren."

"Hoeveel we als organisatie de werkdruk bepalen, mede door wat er op basis van de stellingen onderling gedeeld werd en opschrijven op geeltjes. Persoonlijk herkenning wat bij mij werkdruk oplevert. Hele ochtend boeiend gevolgd."

"Door de vele bijeenkomsten en op de werkvloer aanwezig te zijn, weet ik wat de pijnpunten zijn op de werkvloer. Mijn eye opener is om ook daadwerkelijk ermee aan de slag te gaan. Minder maar beter of wat zou ik niet doen om datgene wat ik wel doe ook daadwerkelijk af te krijgen. Betere balans in coaching medewerkers vinden. Ik vond het een afwisselende dag die zo voorbij was. Actief aan de slag met informatie aanvullend waardoor het makkelijk te volgen was"

"Eye-opener voor mij was toch wel het punt dat wij als leidinggevenden zo’n grote rol spelen in het werkgeluk en de werkdruk van medewerkers. Dat had ik niet zo gedacht."

"Dat was vooral het feit dat wij als organisatie heel veel projecten hebben en dat wij hier zelf voor gezorgd hebben. Dat we ons moeten afvragen of we wel zoveel projecten moeten doen, tijd beter moeten verdelen. Managers belangrijke steun op de vloer. Echt aanwezig zijn en luisteren en niet aanwezig zijn en met projecten bezig zijn tijdens locatie bezoek. Daarnaast het herkennen van stress signalen bij mezelf maar ook bij collega’s. Ik vond alles interessant, de ochtend heeft me aan het denken gezet. Vooral omdat wij als management nu aan zet zijn ;-) "

Over de rol van Anne-Marie

"Ik vond het een fijne bijeenkomst waarin er genoeg ruimte was voor ieder om zijn gedachtes en meningen over het onderwerp te kunnen geven." 

"Ik vond dat je het heel goed deed. Iedereen bleef bij de les en dwaalde niet af. Een compliment waard!"

"Je ging heel open en respectvol met iedereen om, daardoor voelde zich ook iedereen goed om vrij te praten." 

"Goed voorbereid, prettige persoonlijkheid, echt gericht op onze organisatie ook in het theorie-stuk. Geen verbetersuggesties."

"Dank je wel voor de fijne ochtend!"

"Ik wil je meegeven dat de manier waarop je de ochtend geleid hebt ontzettend aansprak."


Antoine Derksen (teamleider VMBO Maastricht)

Kort geleden hebben we met ons managementteam een trainingsdag bij Annemarie van der Winden gevolgd.
We hebben deze dag als uitermate waardevol ervaren. De inhoud van de training was zeer goed toegespitst op onze situatie. We werden aangenaam verrast door de uitstekende, scherpe analyse van onze input die zeer gestructureerd in het programma was verwerkt. Annemarie weet heel goed de essentie van de hulpvraag te raken. We voelden ons door de verschillende werkvormen uitgedaagd om snel de diepte in te gaan. De training was een goede mix van actieve werkvormen en een deugdelijke theoretische basis. Annemarie heeft ons goed geholpen in het concretiseren van onze doelen. In het proces van voorbereiding van de training, maar zeker ook in de follow-up vonden we in Annemarie een professionele en creatieve sparringpartner die zich complexe materie in korte tijd eigen weet te maken .
Wanneer we een nieuwe scholingsvraag hebben, zullen we zeker overwegen de samenwerking opnieuw te zoeken.

Ervaringen van een aantal deelnemers

'Ik heb meer inzicht gekregen in stressfactoren. De bijeenkomst was volledig. Uitgebalanceerd programma. Goed doorgenomen welke mogelijkheden er zin om te acteren op stress. Feitenkennis is belangrijk. Duidelijkheid en communciatie zijn ook factoren. Veel aandacht voor iedere deelnemer. Daar waar nodig uitdagend. Kortom prima.'

'Bewustwording van eigen aandeel in stressreductie en toepassingsvorm. Prima bijeenkomst waarmee we weer een stapje voor doen. De directe benadering van Anne-Marie is prettig. Vrij en vrolijk met een goede onderbouwing.'

'Zeer tevreden, De trainer is duidelijk, kundig en gaf blijk van een uitstekende voorbereiding. Echt op maat. Dit geeft het gevoel dat het over je eigen organisatie gaat. Het maakt de sessie persoonlijk! Een prima dag geweest!'

De heer Onno Bos, Directeur particulier en kleinzakelijk bij Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs

Anne-Marie en ik hebben ruim 6 jaar samen gewerkt bij Zicht risico- en verzekeringsadviseurs. In deze 6 jaar hebben we veel bereikt voor onze klanten en ons bedrijf. Dat kregen we niet voor niks. Het was hard werken en vaak op zoek naar een goede balans tussen alles wat in het leven van belang is.

Anne-Marie was als manager verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de klanten in haar regio, het aansturen en coachen van haar teams en het behalen van de omzettargets. Ze haalde prima resultaten door continue aandacht voor klanten en medewerkers en het kort-cyclisch sturen op duidelijke doelen.

Anne-Marie is in staat om doelstellingen op gebied van omzet en kwaliteit te vertalen tot concrete sales-instructies. En daarnaast was ze met haar scherpte en doorzettingsvermogen een prima opdrachtgever voor de diverse projecten die liepen om processen, producten en dienstverlening te verbeteren.

Wat opvalt in haar resultaten is dat de relatief hoge verkoopprestatie van haar teams hand in hand ging met een relatief hoge klanttevredenheid en relatief hoge kwaliteit van de output. 

Naast de operationele rol als manager in haar eigen regio, verzorgde Anne-Marie landelijk feedbacktrainingen en verkooptrainingen en coachte ze individuele medewerkers en teamleiders. 

Tijdens de heidagen met ons managementteam particulier en kleinzakelijk heeft Anne-Marie een strategiesessie verzorgd over werkdruk en werkstress. Praktisch en tegelijk goed onderbouwd vanuit het perspectief van zowel de werknemer als de werkgever. Dat gaf ons concrete handvatten om signalen over werkstress eerder op te pikken en daar concreet op te acteren. Werkdruk is nu een vast onderwerp van ons overleg waardoor we beter in staat zijn werkstress te voorkomen.

 

 
Opbellen
E-mail